logo egyprojekt.cz

projektování a inženýring vodohospodářských staveb


PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

· poradenská činnost v oboru vodního hospodářství
· projektování vodohospodářských staveb
(kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, úpravny vod, úpravy toků, hydrotechnické stavby)
· navrhování vodohospodářských technologií
· zpracování dokumentace ve všech stupních
(studie, generely, dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační projekty, provozní řády)


INŽENÝRSKO - TECHNICKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

· výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
· výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení
· výkon stavebního dozoru


PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB

· provádění vodovodů a kanalizací
· cementové vystýlky potrubí a řadů
· prohlídka potrubí TV kamerou (videoprůzkum)
· čištění vodovodních potrubí
· čištění kanalizačních potrubí
· opravy kanalizačních potrubí bezvýkopovými technologiemi


- - -

EGYPROJEKT s.r.o.
IČ 63509687

Ing. Jaroslav Egermaier - jednatel
M: +420 604 233 009

Adresa: Částkova 74, 326 00 Plzeň (provozovna)
Telefon: +420 377 455 183
E-mail: egyprojekt@tiscali.cz